Green Cargo and Lineas respond to market demand for international rail shuttles

Svensk version av detta pressmeddelande finns längre ner på denna sida

There is considerable market demand for international rail shuttle services. Green Cargo and the Belgium firm, Lineas, have increased the number of train departures on the popular direct route, Belgium Direct, between Sweden and Belgium for existing and new customers. On January 12, the fourth shuttle started between the countries and volumes on the trains is increasing.

“We are creating an even better product by increasing the number of departures in both directions. With four departures per week, we have increased availability and capacity, which facilitates customers’ freight planning. Customers gain faster shipments and shorter wagon turnaround times, which also increases the system’s efficiency,” says Lennart Johansson, Business Development Manager at Green Cargo.

Belgium Direct started on October 20, 2016 and is not only the fastest transportation alternative for wagon loads and intermodal units between Scandinavia and Belgium — it is also a more reliable and environmentally friendly alternative. It doesn’t just reduce road congestion, it also reduces carbon dioxide emissions by 70% compared with road transportation over the same distance.

To ensure a rewarding partnership, both companies are contributing their unique expertise and experience in international shipments, and in customer groups in the Nordic region and the rest of Europe.

On April 5, 2017, Green Cargo changed terminal for the direct route to Norra Hamnen in Malmö, thus providing customers with even more generous hand-in and pick-up times for more efficient shipments. Norra Hamnen will provide increased service levels with a broader coverage, favorable transit times and smooth handling using CMP Malmö as a hub.

“We are very positive to this increase in the number of departures in Belgium Direct and we look forward to continuing this productive partnership with Lineas and Green Cargo. We always aim to ensure we enable our customers’ growth possibilities and meet their needs for flexibility and good service, which this development is a good example of. We are proud to be part of this environmentally friendly transportation chain in Norra Hamnen in Malmö,” says Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager at CMP.

 

For further information, please contact:
Sohana Josefsson, Kommunikationsdirektör, Green Cargo
+ 46 10 455 40 02, sohana.josefsson@greencargo.cm

Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port
+46 (0)706- 92 42 67, anncharlotte.h.akeson@cmport.com

 

About Green Cargo
Green Cargo offers freight transport services by rail, intermodal transport solutions, railway logistics, transport analyses, full loads, transport services with entire trains or a single wagon, with containers, trailers and swap bodies – eco-labelled door-to-door transport services in a network that covers the whole of Sweden and the European continent.

About Lineas
Lineas is one of the largest private rail freight operators in Europe. The company has the ambition to realise modal shift towards rail. Therefore, it provides quality rail services and door-to-door logistics solutions throughout Europe. Today, Lineas employs some 1,900 enthusiastic colleagues who together generate an annual turnover of nearly €500 million. Argos Soditic, an independent private equity group, owns 69% of the company. The remaining 31% is held by NMBS/SNCB). Headquartered in Brussels, Lineas has sites in France, Italy, the Netherlands and Germany. The group has a fleet of more than 200 locomotives and 7,000 wagons.

About Copenhagen Malmö Port
CMP, Copenhagen Malmö Port, is one of the biggest port and terminal operators in the Nordic Region and one of the largest Northern European cruise-ship ports. CMP is one of 83 European core ports, which have been designated by the EU as being of particular importance for the development of new transportation corridors in Europe.

 

Svenska

Marknaden visar en stor efterfrågan på internationella tågpendlar. Green Cargo och belgiska Lineas har ökat upp antalet tågavgångar i den populära direktlinjen Belgien Direkt mellan Sverige och Belgien för befintliga och nya kunder. Den 12 januari startade det fjärde omloppet mellan länderna och volymerna i tågen ökar.

– Vi skapar vi en ännu bättre produkt genom fler avgångar i båda riktningarna. Med fyra avgångar per vecka ökar vi tillgängligheten och kapaciteten som gör det lättare för kunderna att planera sina transporter. Kunderna får en snabbare transport och kortare vagnomloppstider, vilket också ökar effektiviteten i systemet, säger Lennart Johansson, Manager Business Development, Green Cargo.

Belgien Direkt startade 20 oktober 2016 och är inte bara det snabbaste transportsättet av vagnslast och intermodala enheter mellan Skandinavien och Belgien, utan även ett mer tillförlitligt och miljövänligt transportalternativ. Det är inte bara trängseln på vägarna som minskar, utan även koldioxidutsläppen med 70% jämfört med vägtransporter på samma sträcka.

– Jag är mycket glad över den positiva utvecklingen av Belgien Direkt. Tillsammans med Green Cargo, vill vi garantera en starkare korridor mellan Sverige och Belgien. Vi ser speciellt ett ökat intresse från kunder inom kemisektorn, från intermodala aktörer, papper och träindustrin, bilar. För Lineas, är den här produkten en del av vårt Green Xpress nätverk, som vi tillåter att växa med syfte att förverkliga modalskiftet till järnväg. Tack vare Belgien Direkt, kan vi också erbjuda andra direkta destinationer till svenska kunder, till exempel i Frankrike, Nederländerna och Spanien, säger Sam Bruynseels, CCO, Lineas.

För ett givande samarbete i det gemensamma partnerskapet bidrar bolagen både med unika kompetenser och erfarenheter vad gäller internationella transporter, och kundgrupper från Norden och övriga Europa.

Den 5 april 2017 bytte Green Cargo terminal för direktlinjen till Norra Hamnen i Malmö, vilket gav kunderna ännu generösare in- och utlämningstider för effektivare transporter. Norra Hamnen ger en utökad service med större täckning, bra transittider och smidig hantering med CMP i Malmö som knutpunkt.

– Denna ökning av antal avgångar i Belgien Direkt ser vi som en mycket god nyhet och vi ser fram emot att fortsätta det fina samarbete vi idag har med Lineas och Green Cargo. Vår ambition är alltid att säkerställa våra kunders tillväxtmöjligheter och behov av flexibilitet och bra service, vilket denna utveckling är ett lyckat exempel på. Vi är stolta
över att vara en del av denna miljövänliga transportkedja i Norra Hamnen i Malmö, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson – Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sohana Josefsson, Kommunikationsdirektör, Green Cargo
+ 46 10 455 40 02, sohana.josefsson@greencargo.cm

Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port
+46 (0)706- 92 42 67, anncharlotte.h.akeson@cmport.com

 

Om Green Cargo
Green Cargo erbjuder godstransporter på järnväg, intermodala transportlösningar, järnvägslogistik, transportanalyser, hellaster, transporter med hela tåg eller enskild vagn, med containrar, lastbilstrailers och växelflak – miljömärkta dörr-till-dörr-transporter i ett nätverk som når ut över hela Sverige och den europeiska kontinenten.

Om Lineas
Lineas är en av de största privata järnvägsoperatörerna i Europa. Bolaget satsar på genomförandet av ett modalt skifte till järnväg och tillhandahåller kvalitativa tågtjänster och logistiklösningar från dörr till dörr i hela Europa. Idag sysselsätter Lineas cirka 1 900 entusiastiska medarbetare som tillsammans genererar en årlig omsättning på nära 500 miljoner euro. Argos Soditic, en oberoende private equity-koncern, äger 69 % av bolaget. Återstående 31 % innehas av NMBS/SNCB. Lineas har sitt huvudkontor i Bryssel, och anläggningar i Frankrike, Italien, Nederländerna och Tyskland. Koncernen har en fordonsflotta med drygt 200 lok och 7 000 vagnar.

Om Copenhagen Malmö Port
CMP, Copenhagen Malmö Port, är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av 83 europeiska core ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av de nya transportkorridorerna i Europa.