Virtuell rundvanding i obyggd industripark med AR-app

Det svenska 3D-bolaget wec360° har tagit fram en lösning som gör att Skanska kan erbjuda virtuella rundvandringar i det kommande utvecklingsområdet Malmö Industrial Park, långt innan byggnaderna ens är påbörjade. Allt som behövs är en tvådimensionell ritning och en surfplatta eller smartphone för att kunna ”flyga” runt bland de kommande byggnaderna i området.

Appen utnyttjar det allra senaste inom den mycket uppmärksammade AR*-tekniken (augmented reality eller förstärkt verklig­het). Det innebär att man i fågelperspektiv kan se hur området kommer att se ut när det är färdigbyggt. Det går att röra sig runt byggnaderna, högt uppifrån och långt nere, på avstånd och nära – inte helt olikt en drönare. Det går även att se hur solen kommer att falla på de olika huskropparna och kvarteren

För Skanska inne­bär AR-lösningen från wec360° att man kan visa potentiella spekulanter hur just deras tilltänkta objekt kommer att se ut i verkligheten, vilket ger ett tryggare underlag för beslutet.

Den första byggnaden i Malmö Industrial Park blir Skanskas Norra Hamnen Kubiklager, som ska stå klart för de första hyresgästerna i slutet av 2017. Lagerbyggnaden omfattar 19 500 kvadratmeter. Möjligheten att med AR visa byggnadens strategiska läge i förhållande till både järnväg och hamn är en stor fördel för Skanska.

– Vi märker ett radikalt ökat intresse för AR-tekniken från bygg- och fastighetsbranschen. Tekniken öppnar för väldigt många nya sätt att konkretisera projekt som fram till nu bara har gått att se på ritning, säger wec360°:s vd Mattias von Corswant.

wec360°:s app för Malmö Industrial Park är är utvecklad för att vara lättanvänd och kommer att finnas för surfplattor och smartphones med såväl Android som Apple IOS.

 

*AUGMENTED REALITY (AR)
En digital presentationsteknik, som förstärker och kompletterar sinnesintryck med digitalt lagrad information som presenteras via till exempel en surfplatta eller mobiltelefon. AR kan förstärka en upplevelse i till exempel en bild eller film genom att lägga till information som visas med andra bilder, text, ljud eller hänvisningar till fördjupningar.